بازیگران

بازیگران سینما خانگی
بازیگران

معرفی بازیگران شبکه‌ی نمایش خانگی و تمام ستارگانش، از آهنگی «شباهنگی» تا عزتی «زخم کاری»

بیش از یک دهه از عمر شبکه‌ی نمایش خانگی می‌گذرد اما این پلتفرم مجزا و ‌متفاوت از تلویزیون و سینما مدت کوتاهی است که موفق شده است مخاطبان زیادی را به خود جلب کند. پروژه‌ای که تقریباً همگام با جهان،...